Hva er en IP adresse?

Alle maskiner koblet til internett har en egen adresse, en såkalt internett protokoll, som forkortes som IP.

hva er en ip adresseEn IP adresse var opprinnelige ett 32-bits nummer, men på grunn av internetts raske utvikling ble en ny versjon av IP systemet utviklet i 1995 (128-bit). Den gamle versjonen ble kallt IPv4 mens den nye er kjent som IPv6. Den høyeste autoriteten når det gjelder IP adresser er IANA (the Internet Assigned Numbers Authority). De delegerer IP adresser til regionale registrarer som igjen delegerer videre til ISP-er (Internet Service Provider) som igjen deler ut IP adresser til deg og meg.

Dette betyr igjen at IP adresser ser forskjellige ut på forskjellige steder i verden, og dermed kan man også finne informasjon om hvor noen oppholder seg basert på en IP adresse. Hvem som helst kan ikke finne ut nøyaktig hvor du bor ved og oppholder deg ved å få tak i din IP adresse, men hvilken by eller område du er i går som regel greit å spore opp. En slik adresse består av en serie på fire nummer og et eksempel på en IP adresse er: 80.98.253.152.

Det positive med dette er at websider kan benytte denne statistikken til å finne ut hvor deres besøkende befinner seg i verden. Hvis alle som besøker din side bor i Japan er det mulig at du bør legge om strategien for din webside. En annen måte man utnytter systemet på er at noen oppretter såkalte geo-blokkader, som betyr at man har innhold som kun er synlig for mennesker med en bestemt geografisk beliggenhet. Et eksempel på dette er NRK som gjør sine live sendinger på nettet tilgjengelig kun for mennesker mer norsk IP adresse.

Dynamiske og statiske IP adresser
Jeg får min IP adresse fra min internett tilbuder (ISP). De har et stort register av IP adresser som de kan dele ut til sine kunder og normalt sett deler de ut disse ved bruk av en DHCP server. Denne serveren mottar beskjed når du ønsker å bruke internett og tildeler deg en unik IP adresse som er din når du surfer på nettet. Når du slår av din datamaskin, tar deg en blund eller lignende vil du ofte få tildelt en ny IP adresse senere. Dette er en såkalt dynamisk IP adresse, som betyr at den forandrer seg fra tid til annen, vanligvis minst en gang hvert døgn. Av denne grunn kan du ikke ha egen webserver hjemme med dynamisk IP adresse, for din IP adresse forandres kontinuerlig.

Mens den dynamiske IP adressen stadig forandrer seg gjør ikke en statisk IP adresse det. En slik adresse er mer risikabel, ettersom det er lettere å angripe din datamaskin/server, men samtidig gir den mulighet til å ha server oppe og tilgjengelig på nettet 24 timer i døgnet.