Hva skal jeg gjøre hvis TikTok og WeChat er forbudt i USA?

Debatten har pågått i månedsvis, og TikTok og WeChat-brukere i USA blir nervøse. Vil TikTok og WeChat ende opp med å bli utestengt i USA innen utgangen av september 2020, eller vil TikTok-eierne ByteDance kunne gjøre en avtale med et amerikansk selskap (Walmart / Oracle) og overlevere kontrollen for å kjøre operasjonene i USA før Read More