Kommer en VPN tunnel att göra min internet uppkoppling långsammare?

Tiderna då vi surfade med modem är historia och idag är vi vana vi ner laddnings hastigheter som över stiger flera megabyte per sekund. Hur som helst, för att säkra vår personliga information så kan en VPN tunnel komma till pass. Men, kommer den att göra min internet uppkoppling långsammare? Innan vi fortsätter rekommenderar jag Read More