Hur kan jag köra ett skript 60 sekunder efter att jag loggat in på min Linux-dator med Crontab?

Har du ett skript som du vill köra efter att du loggat in på ditt Linux-system? Vill du att skriptet ska köras automatiskt efter att de andra delarna av ditt system har startat ordentligt? Vad kan du göra för att starta ett skript en minut efter att du har loggat in på ditt system?

Det är mycket enkelt att använda crontab-funktionen. Det första du behöver är skriptet som du vill köra. Föreställ dig att du har ett skript som du vill kopiera alla filer från din hemkatalog till en säkerhetskopieringskatalog efter att du har startat om ditt system. Du kan uppnå detta med hjälp av följande kommando.

Kör ett skript 60 sekunder efter omstart med Crontab.

Kör följande kommando för att starta crontab.

crontab -e

Nu kan du lägga till följande rad. Se till att ändra sökvägen till skriptet.

@reboot sleep 60 && /home/ipguide/backupscript.sh

Det här kommandot säger till kommandot att sova i 60 sekunder och sedan körs skriptet i ovanstående sökväg. Det var allt. Ditt kommando körs med en fördröjning på 60 sekunder. Som du säkert förstår kan du ändra antalet sekunder för förseningen, vilket innebär att du kan göra väntetiden längre och kortare beroende på ditt mål.

Du kan också använda följande tidsinställningar för att köra skript vid speciella tidpunkter med Crontab.

@yearly
@weekly
@annually
@daily
@hourly

Lämna ett svar