Vad är en IP-Adress?

Varje dator/enhet uppkopplad mot internet har en egen speciell adress tilldelad till sig, ett Internet Protokoll, också känd som IP-adress.

Vad är en IP-Adress?En IP-adress var ursprungligen ett 32-bitars nummer, men på grund av den kraftiga växten på internet så kom det en ny version av IP , år 1995 (128-bitars). Den gamla versionen kallades Ipv4, medans den ny fick heta Ipv6. Den högsta auktoriteten på IP-adresser är ”the Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Dem deligerar IP-adresser till Regionala Internet Register (RIRs) som i sin tur deligerar det till Internet Service Provider, ISP, (Internet Leverantör) som i sin tur ger ut IP adresser till användare (du och jag).

Det betyder att IP-adresser ser olika ut, beroende på var du är i världen. Varje RIR tar emot en viss serie med IP-adresser som dem ger till Internet Leverantörerna, som i sin tur delar ut till sina användare. En IP-adress består av fyra serie med nummer och kan til exempel se ut så här:
127.0.0.1- Ett annat exempel av en IP-adress är: 80.98.253.152.

Sedan IP-adressen är delegerade ifrån IANA till RIR till ISP till dig så är det lätt att hitta var du är i världen och vem som är din ISP. Dem kan inte se exakt var du befinner dig, men det är lätt att se i vilken stad du befinner dig i.

Många online siter drar nytta av denna vetskap och använder en så kallad IP geo block på deras tjänster. Detta betyder att dem låser ute folk med IP-adresser ifrån andra länder, och låter bara folk med en IP-adress ifrån just det landet se innehållet.

Dynamisk och statisk IP-adress
Jag får min IP-adress ifrån min Internetleverantör (ISP). Dem har fått en pool med adresser som dem kan ge ut till deras kunder, och normalt så använder dem sig av en DHCP server. DHCP servern märker när du försöker ansluta till internet och ger dig automatiskt en ledig IP-adress ifrån IP-adress poolen som din leverantör har fått. De betyder att du inte har en konstant IP-adress, men den byter regelbundet, normalt engång var 24:de timme. Det är därför den kallas dynamisk IP-adress, för att den ändras. Om du har websidor och servrar så är dynamisk IP inte en bra lösning för att den ändrar din IP-adress regelbundet.

Medans en dynamisk IP-adress ändras regelbundet, så är en statisk IP-adress permanent som inte ändras. Om du har en statisk IP-adress kan du använda den till att ha web hotell på den eller fil delning och andra saker som du vill göra tillgängligt online. Om du vill ha en statisk IP-adress ifrån din Internet leverantör så kommer du att få betala lite extra, men om du behöver den så är det värt det.